دانلود سريال Outlander

9 دی 1397
out

🎬Outlander

🎬عنوان فارسی:


📊امتیاز: 10/8.5 ( میزان آرا: 92,972 )
📀سال انتشار:   2014–
⏰مدت زمان: 64 دقیقه
🔥 ژانر: درام , فانتزی
همراه با پخش آنلاین

🔊زبان: انگليسي Scottish Gaelic

🌍کشور سازنده

:  آمريکا

🎬کارگردان

:  N/A

✍️نویسنده

:

🌟ستارگان

:  Caitriona Balfe , Sam Heughan , Duncan Lacroix ,

🏆جوایز

:Nominated for 5 Golden Globes. Another 25 wins & 38 nominations.

خلاصه داستان: داستان مجموعه با پایان جنگ جهانی دوم در بریتانیا آغاز می شود جایی که پرستار مجربی تصمیم می گیرد تا به Inverness اسکاتلند بروند. او در هنگامی که در جستجوی منشا صدای عجیبی در بین آثار تاریخی منطقه است از هوش می رود و پس از به هوش آمدن خود را درمیانه دوران پرهیاهوی سال 1743 می یابد…

تریلر سريال Outlander:

 

فصل اول

دانلود “سريال Outlander قسمت اول” حجم فایل: 448 MB           فرمت فایل: mkv                       
پخش زنده برای اعضا

      

دانلود “سريال Outlander قسمت دوم” حجم فایل: 418 MB           فرمت فایل: mkv                       
پخش زنده برای اعضا

      

دانلود “سريال Outlander قسمت سوم” حجم فایل: 391 MB           فرمت فایل: mkv                       
پخش زنده برای اعضا

      

دانلود “سريال Outlander قسمت چهارم” حجم فایل: 399 MB           فرمت فایل: mkv                       
پخش زنده برای اعضا

      

دانلود “سريال Outlander قسمت پنجم” حجم فایل: 405 MB           فرمت فایل: mkv                       
پخش زنده برای اعضا

      

دانلود “سريال Outlander قسمت ششم” حجم فایل: 404 MB           فرمت فایل: mkv                       
پخش زنده برای اعضا

      

دانلود “سريال Outlander قسمت هفتم” حجم فایل: 386 MB           فرمت فایل: mkv                       
پخش زنده برای اعضا

      

دانلود “سريال Outlander قسمت هشتم” حجم فایل: 390 MB           فرمت فایل: mkv                       
پخش زنده برای اعضا

      

دانلود “سريال Outlander قسمت نهم” حجم فایل: 420 MB           فرمت فایل: mkv                       
پخش زنده برای اعضا

      

دانلود “سريال Outlander قسمت دهم” حجم فایل: 400 MB           فرمت فایل: mkv                       
پخش زنده برای اعضا

      

دانلود “سريال Outlander قسمت یازدهم” حجم فایل: 400 MB           فرمت فایل: mkv                       
پخش زنده برای اعضا

      

دانلود “سريال Outlander قسمت دوازدهم” حجم فایل: 400 MB           فرمت فایل: mkv                       
پخش زنده برای اعضا

      

دانلود “سريال Outlander قسمت سیزدهم” حجم فایل: 400 MB           فرمت فایل: mkv                       
پخش زنده برای اعضا

      

دانلود “سريال Outlander قسمت چهاردهم” حجم فایل: 400 MB           فرمت فایل: mkv                       
پخش زنده برای اعضا

      

دانلود “سريال Outlander قسمت پانزدهم” حجم فایل: 400 MB           فرمت فایل: mkv                       
پخش زنده برای اعضا

      

دانلود “سريال Outlander قسمت شانزدهم” حجم فایل: 400 MB           فرمت فایل: mkv                       
پخش زنده برای اعضا

      

 

فصل دوم

دانلود “سريال Outlander قسمت اول” حجم فایل: 424 MB           فرمت فایل: mkv                       
پخش زنده برای اعضا

      

دانلود “سريال Outlander قسمت دوم” حجم فایل: 455 MB           فرمت فایل: mkv                       
پخش زنده برای اعضا

      

دانلود “سريال Outlander قسمت سوم” حجم فایل: 438 MB           فرمت فایل: mkv                       
پخش زنده برای اعضا

      

دانلود “سريال Outlander قسمت چهارم” حجم فایل: 448 MB           فرمت فایل: mkv                       
پخش زنده برای اعضا

      

دانلود “سريال Outlander قسمت پنجم” حجم فایل: 395 MB           فرمت فایل: mkv                       
پخش زنده برای اعضا

      

دانلود “سريال Outlander قسمت ششم” حجم فایل: 412 MB           فرمت فایل: mkv                       
پخش زنده برای اعضا

      

دانلود “سريال Outlander قسمت هفتم” حجم فایل: 450 MB           فرمت فایل: mkv                       
پخش زنده برای اعضا

      

دانلود “سريال Outlander قسمت هشتم” حجم فایل: 450 MB           فرمت فایل: mkv                       
پخش زنده برای اعضا

      

دانلود “سريال Outlander قسمت نهم” حجم فایل: 431 MB           فرمت فایل: mkv                       
پخش زنده برای اعضا

      

دانلود “سريال Outlander قسمت دهم” حجم فایل: 451 MB           فرمت فایل: mkv                       
پخش زنده برای اعضا

      

دانلود “سريال Outlander قسمت یازدهم” حجم فایل: 374 MB           فرمت فایل: mkv                       
پخش زنده برای اعضا

      

دانلود “سريال Outlander قسمت دوازدهم” حجم فایل: 410 MB           فرمت فایل: mkv                       
پخش زنده برای اعضا

      

دانلود “سريال Outlander قسمت سیزدهم” حجم فایل: 169 B           فرمت فایل: mkv                       
پخش زنده برای اعضا

      

 

فصل سوم

دانلود “سريال Outlander قسمت اول” حجم فایل: 382 MB           فرمت فایل: mkv                       
پخش زنده برای اعضا

      

دانلود “سريال Outlander قسمت دوم” حجم فایل: 404 MB           فرمت فایل: mkv                       
پخش زنده برای اعضا

      

دانلود “سريال Outlander قسمت سوم” حجم فایل: 452 MB           فرمت فایل: mkv                       
پخش زنده برای اعضا

      

دانلود “سريال Outlander قسمت چهارم” حجم فایل: 437 MB           فرمت فایل: mkv                       
پخش زنده برای اعضا

      

دانلود “سريال Outlander قسمت پنجم” حجم فایل: 431 MB           فرمت فایل: mkv                       
پخش زنده برای اعضا

      

دانلود “سريال Outlander قسمت ششم” حجم فایل: 570 MB           فرمت فایل: mkv                       
پخش زنده برای اعضا

      

دانلود “سريال Outlander قسمت هفتم” حجم فایل: 392 MB           فرمت فایل: mkv                       
پخش زنده برای اعضا

      

دانلود “سريال Outlander قسمت هشتم” حجم فایل: 454 MB           فرمت فایل: mkv                       
پخش زنده برای اعضا

      

دانلود “سريال Outlander قسمت نهم” حجم فایل: 438 MB           فرمت فایل: mkv                       
پخش زنده برای اعضا

      

دانلود “سريال Outlander قسمت دهم” حجم فایل: 444 MB           فرمت فایل: mkv                       
پخش زنده برای اعضا

      

دانلود “سريال Outlander قسمت یازدهم” حجم فایل: 486 MB           فرمت فایل: mkv                       
پخش زنده برای اعضا

      

دانلود “سريال Outlander قسمت دوازدهم” حجم فایل: 416 MB           فرمت فایل: mkv                       
پخش زنده برای اعضا

      

دانلود “سريال Outlander قسمت سیزدهم” حجم فایل: 422 MB           فرمت فایل: mkv                       
پخش زنده برای اعضا

      

 

فصل چهارم

دانلود “سريال Outlander فصل چهارم: قسمت یکم” حجم فایل: 472 MB           فرمت فایل: mkv                       
پخش زنده برای اعضا

      

دانلود “سريال Outlander فصل چهارم: قسمت دوم” حجم فایل: 422 MB           فرمت فایل: mkv                       
پخش زنده برای اعضا

      

دانلود “سريال Outlander فصل چهارم: قسمت سوم” حجم فایل: 433 MB           فرمت فایل: mkv                       
پخش زنده برای اعضا

      

دانلود “سريال Outlander فصل چهارم: قسمت چهارم” حجم فایل: 442 MB           فرمت فایل: mkv                       
پخش زنده برای اعضا

      

دانلود “سريال Outlander فصل چهارم: قسمت پنجم” حجم فایل: 482 MB           فرمت فایل: mkv                       
پخش زنده برای اعضا

      

دانلود “سريال Outlander فصل چهارم: قسمت ششم” حجم فایل: 453 MB           فرمت فایل: mkv                       
پخش زنده برای اعضا

      

دانلود “سريال Outlander فصل چهارم: قسمت هفتم” حجم فایل: 503 MB           فرمت فایل: mkv                       
پخش زنده برای اعضا

      

دانلود “سريال Outlander فصل چهارم: قسمت هشتم” حجم فایل: 419 MB           فرمت فایل: mkv                       
پخش زنده برای اعضا

      

دانلود “سريال Outlander فصل چهارم: قسمت نهم” حجم فایل: 263 MB           فرمت فایل: mkv                       
پخش زنده برای اعضا

      

دانلود “سريال Outlander فصل چهارم: قسمت دهم” حجم فایل: 418 MB           فرمت فایل: mkv                       
پخش زنده برای اعضا

      

دانلود “سريال Outlander فصل چهارم: قسمت یازدهم” حجم فایل: 459 MB           فرمت فایل: mkv                       
پخش زنده برای اعضا

      

دانلود “سريال Outlander فصل چهارم: قسمت دوازدهم” حجم فایل:            فرمت فایل: mkv                       
پخش زنده برای اعضا

      

دانلود “سريال Outlander فصل چهارم: قسمت سیزدهم” حجم فایل: 532 MB           فرمت فایل: mkv                       
پخش زنده برای اعضا

      

📝

QRکد

مطالب مرتبط با این نوشته